Årsmøte i Gauldal Seilflyklubb

Årsmøte i Gauldal Seilflyklubb

 • av
 • tor 2016-02-25 kl 13.26

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Gauldal Seilflyklubb

Sted: Trøndertun folkehøgskole, Gimse

Dato: tirsdag 1. mars 2019 kl. 1900

SAKER:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Valg av tre personer til å underskrive møteprotokollen
 5. Årsberetning 2015
 6. Regnskap 2015
 7. Budsjett 2016
 8. Fastsette kontigent
 9. Regulere klubbens lover i takt med lovendringer i NIF
 10. Innkomne forslag
 11. Valg 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 20.02.2016

 

Vel møtt!

Gauldal seilflyklubb

-Styret