Innkalling til årsmøte i Gauldal Seilflyklubb

Innkalling til årsmøte i Gauldal Seilflyklubb

  • av
  • fre 2017-02-24 kl 15.13

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Gauldal Seilflyklubb

Sted: Trøndertun folkehøgskole, Gimse

Dato: torsdag 16. mars 2017 kl. 20.00

SAKER:

1. Åpning 

2. Godkjenning av frammøtte representanter

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av tre personer til å underskrive møteprotokollen

5. Årsberetning 2016

6. Regnskap 2016

7. Budsjett 2017

8. Fastsette kontigent

9. Innkomne forslag

10. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 09.03.2017