Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte 2018

 • av
 • lør 2018-03-17 kl 15.12

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Gauldal Seilflyklubb

Sted: Geosafe AS, Kvenildmyra 4

Dato: torsdag 22.mars kl.1800

SAKER:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Valg av tre personer til å underskrive møteprotokollen
 5. Årsberetning 2017
 6. Regnskap 2017
 7. Budsjett 2018
 8. Fastsette kontigent
 9. Regulere klubbens lover i takt med lovendringer i NIF
 10. Innkomne forslag
 11. Valg 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 19.03.2018

 

Vel møtt!

Gauldal seilflyklubb