Fremo Flysportsfelt

Fremo Flysportsfelt

  • av
  • man 2016-02-01 kl 19.50

Det jobbes med å opprette en ny småflyplass ved Fremo i Melhus kommune. Medlemmer av Trondheim flyklubb, i samarbeid med Gauldal Seilflyklubb, NTNU Flyklubb og luftsportsmiljøet i Trøndelag, har fått med seg Idrettsforbundet i arbeidet og utviklingen beskrives som positiv. Fremo Flysportsfelt vil gi muligheter for mange, ikke bare for luftsporten, men også for andre idretter og aktiviteter som vil ha bruk for disse arealene. I tillegg vil anlegget gi mulighet for et regionsenter for luftsport i Trøndelag, og flyklubbene kan rekruttere flere ungdommer til luftsporten. Rekruttering av unge til luftsporten beskrives som en viktig samfunnsressurs, da flere unge fra luftsporten fortsetter innen sivil og militær luftfart. 

For detaljert informasjon om planene for Fremo Luftsportsfelt, klikk her.

Besøk også Trondheim Flyklubbs nettside for oppdatert informasjon.