Info om tiden framover

Info om tiden framover

  • av
  • tir 2016-05-10 kl 12.52

Mange av klubbens medlemmer benytter seg av fint flyvær, og skolingen av nye elever er godt i gang! Vi har fått en stor pågang av nye piloter som ønsker å lære seg å fly. Det blir bedre og bedre seilflyvær utover mai og juni, med kraftig termikk i vente!

Motoren til Falken kommer til Trondheim i disse dager fra vedlikehold i Danmark, og det forventes at Falken kommer i drift om ikke lenge. Falken vil bli primært brukt til skoling, mens Vivaten vil bli prioritert til sertifikatpiloter.

Torsdag 12. mai kl. 18 vil arrangementkomiteen for Luftsportshelga holde pressemøte på Losen.