Ny betalingsløsning - Vipps by DNB

Ny betalingsløsning - Vipps by DNB

  • av
  • fre 2017-01-06 kl 00.33

 

Medlemmer kan nå benytte betalingsappen Vipps for betaling av flyturer i 2017-sesongen. 

Viktige forutsetninger for denne betalingsløsningen er at man bruker et kodeverk i meldingsfeltet under betaling, og at betaling må skje samme dato som flygningen!

VIPPS ID: 15670

Kodene er:

  • GAT/GAW - type fly
  • ST: <Start tacho> - tall med to desimaler bak komma
  • ET: <End tacho> - tall med to desimaler bak komma
  • DEP: <Klokkeslett start> - skrives med kolon mellom timer og minutter, slik: 23:58
  • ATA: <Klokkeslett landing> - srives med kolon mellom timer og minutter, slik: 23:59

Disse kodene med tallverdiene bak gjør det da mulig for kasserer å registrere dette i oversikter som danner grunnlaget for betalingen og videre regnskapsføring.